Z wielką radością informujemy, że w grudniu 2023 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu finansowanego z Funduszu Pracy „Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Kwota dofinansowania wyniosła łącznie 68 000 zł. Z czego 18 000 zł wyniosło wsparcie zatrudnienia, a 50 000 zł wparcie bieżące.

Dofinansowanie to było możliwe dzięki uzyskaniu przez Fundację w sierpniu 2023 r. statusu Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej.