Szanowni Państwo,

zapraszamy na wspólne sadzenie roślin przyjaznych pszczołom.

Spotkajmy się i wspólnie posadźmy rośliny, które nie tylko będą cieszyć oko, ale także będę przyjazne pszczołom. Będzie to czas dla Was mieszkańców do spędzenia czasu przy upiększaniu swojej okolicy.

Gdzie: róg ul. Dworcowej i ul. Drewnianej

Kiedy: 23.11.2019 r. godz. 11:00

Wystarczy przyjść i sadzić. Więcej w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/588179078666371/

W celu ochrony bioróżnorodności, zwiększenia bazy roślin pokarmowych dla pszczół posadzimy lawendę i Liczne badania dowodzą, że okresy głodu (brak kwitnących roślin), są jednym z podstawowych czynników ograniczających rozwój pszczół.

 

Owady zapylające mają ogromny wpływ na rozmnażanie się roślin kwiatowych. Bez

udziału zapylaczy wiele gatunków nie ma możliwości wytworzenia prawidłowych nasion i dalszego rozmnażania się. Powoduje to zmniejszenie liczby gatunków roślin na danym terenie, które stanowią pokarm dla kolejnych organizmów. Utrata choćby jednego ogniwa z sieci pokarmowej, może prowadzić do ogromnych i nieodwracalnych zmian w środowisku. Dlatego też, zapylacze dzięki swojej pracy, stoją na straży stabilności ekosystemów.

Prawidłowe zapylenie kwiatów przez owady zwiększa ilość i jakość owoców, a w niektórych przypadkach bez udziału owadów rośliny w ogóle nie są w stanie wytworzyć nasion i owoców. Zdolność porozumiewania się robotnic pszczoły miodnej sprawia, że wybierają one rośliny najbardziej miododajne, które rosną w dużych skupiskach.

Natomiast dzikie pszczoły żyją samotnie i mają inną strategię odszukiwania kwitnących roślin. Pszczoły samotnice równomiernie penetrują teren wokół swoich gniazd. Dzięki temu są lepszymi zapylaczami roślin słabo nektarujących, zlokalizowanych w małych skupiskach. Sprawia to, że są niezbędne do utrzymania bioróżnorodności roślin kwiatowych w naszym środowisku.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.