Przyczyń się z nami do wzrostu bioróżnorodności w Twojej okolicy! Wraz z zapylaczami możemy stracić dwie trzecie wszystkich upraw. 20.05. minęła rocznica opracowanej przez UE strategii Farm to Fork (od pola do stołu), celem której jest przywrócenie naturalnych siedlisk na co najmniej 10% gruntów rolnych i zwiększeniu gruntów uprawianych ekologicznie do 25% do 2030 roku. Śledźmy czujnie egzekwowanie tych celów! Podpiszmy europejską inicjatywę „Ratujmy pszczoły i rolników”. Zebranie miliona podpisów pomoże wprowadzić standardy ochrony pszczół w rolnictwie:
👉 www.savebeesandfarmers.eu 🌳🐖🐝👩‍🌾 A w najbliższą środę na Targu czeka na Was miododajna niespodzianka!

W godzinach trwania targu będziecie mogli odebrać sobie nasiona roślin miododajnych. Dzikie kwiaty pomagają zapylaczom.

Dziękujemy za przekazanie nasion Leroy Merlin Polska Sklep Kraków Modlniczka

Dbajmy o bioróżnorodność!