Bogusława Godzik

Bogusława Godzik

Pani Bogusława Godzik prowadzi tradycyjne gospodarstwo rolne, do kórego należy również las. Produkty do suszenia pochodzą w własnej uprawy oraz przydomowego sadu, a uzupełniają je runa leśnego. W gospodarstwie hodowane są również kury (w tym perliczki), króliki, a...