Dziś robimy kaszę gryczaną.

Kaszę robimy bezpośrednio przed sprzedażą. Jej przygotowanie wymaga dużo czasu i umiejętności.

Czarna łuska oddzielana jest od wewnętrznego nasionka gryki w kaszarni zbudowanej jeszcze w latach 50-tych ubiegłego wieku. Sercem kaszarni są kamienne żarna, które przecierają grykę. Za każdym razem przetarta gryka trafia z kaszarni do młynka, gdzie jest ręcznie przesiewana. By uzyskać kaszę gryczaną cały proces trzeba powtarzać kilkukrotnie. Ostatni etap to skrążanie na przetaku. Sztuka coraz bardziej zapominana. Ziarna wirują w odwrotnym kierunku niż poruszany jest przetak. Dzięki temu pozostałe jeszcze łuski zbierają się w środku wiru i łatwo je stamtąd zebrać. Tak przygotowana kasza trafia do naszych klientów. Jest w niej nie tylko samo zdrowie, ale także nasza miłość i szacunek do natury i tradycji.

Ekorab – ekologia i agroturystyka Charówka