Nasz zespół dba o to, aby sprawdzić gospodarstwo, z którego pochodzą produkty oferowane do sprzedaży. Istnieją dwa typy certyfikatów na Targu, które uprawniają do sprzedaży, oraz znak oznaczający wystawcę w trakcie przestawiania się na ekologię:

Certyfikat Ekologiczny

Jeśli zobaczysz koło nazwy wystawcy takie logo oznacza to, że wyprodukowana żywność jest ekologiczna i posiada certyfikat ekologiczny. Weryfikacją i badaniami wytwarzania produktów zajmuje się ok. 20 akredytowanych firm. Koszt który ponosi rolnik za przyznanie certyfikatu to od 700 do 2000 zł rocznie (w zależności od wielkości gospodarstwa) Aktualny certyfikat zobaczysz w zakładce wystawcy.

Konwersja na Ekologię

Wystawca jest w trakcie 2 lub 3 letniego przestawiania się na ekologię. Jego produkty są poddawane identycznym badaniom jak produkty ekologiczne. Po okresie konwersji rolnik uzyskuje certyfikat eko. Koszty które ponosi rolnik są identyczne jak w wypadku certyfikatu ekologicznego. Aktualny certyfikat konwersji na ekologię zobaczysz w zakładce wystawcy.

Certyfikat Pietruszkowy

Informuje, że przebadaliśmy żywność danego wystawcy w laboratorium. Stosujemy go gdy rolnik nie ma możliwości certyfikacji ekologicznej. Sprawdzamy w ten sposób gospodarstwa rolne, czy oferowana przez nich produkty są w pełni zdrowe i bez pestycydów. Produkty pochodzenia zwierzęcego badamy w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, a pochodzenia roślinnego w Państwowym Instytucie Ochrony Roślin w Sośnicowicach. Np. koszt przebadania badania 1 kg marchewki na 25 podgrup pestycydów i pochodnych wynosi 1000 zł. Przejście dorocznych badań jest warunkiem uczestnictwa w Targu Pietruszkowym. Wyniki corocznych badań zobaczysz w zakładce wystawcy.